• 1000: A királyi előjogokkal rendelkező magyarok, mint határőrök letelepedése és meghonosodása  a birodalom nyugati határában
 • 1327: Károly Róbert elismeri a szabadságjogokat, saját őrségi felségjog létrehozása és felvétel a hazai nemesi rangba
 • 1467, 1478, 1498, 1547: A magyar országgyűlés jogainak elismerése és nemessé nyilvánítás
 • 1582: Rudolf király elismeri a szerzett jogokat és 56 határőrcsaládnak királyi hűbérül lakóhelyet adományoz
 • 1741: Alsó Eőr mint nemesi település kerül feljegyzésre
 • 1769: Egy új templom építése, melyet J. Kozma felsőőri plébános szentel fel
 • 1808: Alsóőr  közigazgatási község 1797-ig a felsőőri plébániához tartozik, később önálló káplánság, majd 1808-tól önálló plébánia; Alsóőr község lakói mindig szín katolikusok voltak.
 • A 19. Százdig: Nemesi gazdasági közösség irányította gazdálkodás és közigazgatás; a mezőgazdaság mellett a kereskedelem és az ipar is virágzik
 • 1904: 1904. november 20.: Az alsóőri tűzoltóság megalapítása
 • 1907: Egy önálló alsóőri körjegyzőség és anyakönyvi hivatal létrehozása Alsóőr, Őrállás és Németciklény falvak számára
 • 1960 – 1962: Az új alsóőri községháza létesítése
 • 1965: A helyi vízközmű építési munkálatainak megkezdése
 • 1968: A helyi csatornázás munkálatainak megkezdése
 • 1971: A  HALCO fogyasztási piac és építőanyagkereskedés (a mostani INTERSPAR) letelepedése, mely a jelenlegi ipari park meghatározó alapköve volt több mint 600 foglalkoztatottal
 • 1971: Alsóőr és Németciklény község összevonása, egyesítése
 • 1979 – 1981: Egy 8 lakásos községi tulajdonú lakópark, többcélú teremmel rendelkező vendéglő  és orvosi rendelő építése
 • 1983: DDr. László püspök felszenteli az új plébániát
 • 1984: A tagosítási eljárások megkezdése Alsóőrön
 • 1987 – 1990: Népiskola és óvodaépítés Alsóőrön
 • 1993: Az új sportpálya és kiszolgáló helyiségek ünnepélyes átadása Alsóőrön
 • 1995: Községi címer adományozása és a kibővített, átépített polgármesteri hivatal avatása
 • 1996: A B 55-ös kerékpártúraút megnyítása: Alsóőr – Lödös – Óbér– Jobbágyujfalu – Jobbágyi
 • 1998: Az újjáépített „Öreg iskolát“ – felszenteli Dr. Iby Paul püspök
 • 1999 – 2000: Az építőudvar és klubház létesítése
 • 2000: Kétnyelvű helységtáblák felállítása
 • 2003: A pinkai árvízvédelmi intézkedések befejezése – Mentesítő csatorna és hídak építése
 • 2009: Az általános iskola és óvoda új építése és felújítása